Auto Motors a.s., Ústí nad Labem

Auto Motors a.s., Ústí nad Labem


AUTORIZOVANÝ PRODEJCE A SERVIS VOZŮ ZNAČKY SUZUKI

Cena od 298 900 Kč

Cena od 269 900 Kč

Cena od 479 900 Kč

Cena od 474 900 Kč

Cena od 456 900 Kč

Cena od 469 900 Kč

Cena od 489 900 Kč

Dotazníky spokojenosti
Servis vozidla
Nákup vozidla

PLA 7883

Informace pro akcionáře

 

  

Zápis z jednání řádné valné hromady:


1

Zápis VH 2018 v Pdf


________________________________________________________________________________________________________

 

Pozvánka na valnou hromadu akcionářůValná hromada se koná dne 15.listopadu 2018 v 10 hodin ve výše uvedeném sídle společnosti.Program valné hromady:


1) Zahájení

2) Volba orgánů valné hromady

3) Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 a informace o záměrech pro rok 2018

4) Zpráva o roční účetní závěrce za rok 2017 a návrh správní rady na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017

5) Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2017

6) Diskuse

7) ZávěrPrezence akcionářů bude zahájena v 9,30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Prokazuje se akciemi na jméno vydanými společností AUTO MOTORS, a.s., IČO 46708502.V Ústí nad Labem,11.10.2018

Marek Kessler

Statutární ředitel


Níže jsou ke stažení všechny potřebné dokumenty


1) Pozvánka na valnou hromadu pdf button

2) Rozvaha za rok 2017 pdf button

3) Výkaz zisku a ztráty za rok 2017 v druhovém členění pdf button