Auto Motors a.s., Ústí nad Labem

Auto Motors a.s., Ústí nad Labem


AUTORIZOVANÝ PRODEJCE A SERVIS VOZŮ ZNAČKY SUZUKI

Cena od 238 900 Kč

Cena od 240 900 Kč

Cena od 259 900 Kč

Cena od 293 300 Kč

Cena od 409 900 Kč

Cena od 409 900 Kč

Cena od 386 700 Kč

Dotazníky spokojenosti
Servis vozidla
Nákup vozidla

Automotors a.s., Ústí nad Labem

Informace pro akcionáře

 

  

 

AUTO MOTORS,a.s., Textilní 9, 400 01 Ústí nad Labem,

zápis v OR u KS Ústí nad Labem odd.B.vložka 263 


 NOVINKY:


Dne 30. listopadu 2016 v 10:00 hodin se koná valná hromada akcionářů.


Níže jsou ke stažení všechny potřebné dokumenty


1) Pozvánka na valnou hromadu pdf button

2) Rozvaha za rok 2015 pdf button

3) Výkaz zisku a ztráty za rok 2015 v druhovém členění pdf buttonZápis z jednání řádné valné hromady 2015 konané dne 30. 11. 2016 pdf button