Auto Motors a.s., Ústí nad Labem

Auto Motors a.s., Ústí nad Labem


AUTORIZOVANÝ PRODEJCE A SERVIS VOZŮ ZNAČKY SUZUKI

Cena od 240 900 Kč

Cena od 259 900 Kč

Cena od 293 300 Kč

Cena od 409 900 Kč

Cena od 409 900 Kč

Cena od 386 700 Kč

Dotazníky spokojenosti
Servis vozidla
Nákup vozidla

PLA 7883

Informace pro akcionáře

 

  


Zápis z jednání řádné valné hromady:


1

2

________________________________________________________________________________________________________

 

 

Dne 6. prosince 2017 v 10:00 hodin se koná valná hromada akcionářů.


Program valné hromady:

 

1) Zahájení
2) Volba orgánů valné hromady
3) Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016 a informace o záměrech pro rok 2017
4) Zpráva o roční účetní závěrce za rok 2016 a návrh správní rady na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
5) Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2016
6) Diskuse
7) Závěr

 

Prezence akcionářů bude zahájena v 9,30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Prokazuje se akciemi na jméno vydanými společností AUTO MOTORS, a.s., IČO 46708502.

 

24.10.2017 v Ústí nad Labem.

 

 

 

Marek Kessler

Statutární ředitelNíže jsou ke stažení všechny potřebné dokumenty


1) Pozvánka na valnou hromadu pdf button

2) Rozvaha za rok 2016 pdf button

3) Výkaz zisku a ztráty za rok 2016 v druhovém členění pdf button